O nas



Firma STEFSHIP została założona w 1993r. przez Stefana Szypulskiego, wieloletniego inspektora i Zastępcy Kierownika Inspektoratu Koordynacji i Nadzoru Polskiego Rejestru Statków (PRS)

W swojej dotychczasowej historii, firma STEFSHIP wykonywała pomiary oraz przeprowadziła inspekcje na ponad 800 statkach, zarówno w czasie rejsów jak i w stoczniach na całym świecie.

Nasi inspektorzy posiadają naukowe stopnie techniczne w zakresie Oceanotechniki, Mechaniki i badań nieniszczących, władają językiem angielskim, oraz stale uczestniczą w wewnętrznym systemie szkoleń z zakresu znajomości konstrukcji i napraw kadłuba okrętowego. Dodatkowo posiadają imienne certyfikaty :

  • Hull inspection, damage and repair (Inspekcje kadłuba, uszkodzenia i naprawy), wystawiony przez Lloyd's Register of Shipping
  • Badań Nieniszczących stopnia II i stopnia III, zgodny z normą EN 473
  • Kurs pracy na wysokości, wystawiony przez Polski Związek Alpinistyczny (PZA)

Teoretyczna i praktyczna wiedza naszych pracowników, jak również sposób ich kształcenia, zostały docenione przez najbardziej znane Towarzystwa Klasyfikacyjne. Czterech naszych "wychowanków" zostało zatrudnionych na stanowiska inspektorskie przez BV, DNV i GL.

Dzięki szerokiemu doświadczeniu w przeprowadzaniu pomiarów grubości i inspekcji kadłubowych firma STEFSHIP została zaproszona przez Det Norske Veritas do współpracy w opracowywaniu ulepszeń systemu raportowania ultradźwiękowych pomiarów grubości.

Oprócz działalności komercyjnej, Firma STEFSHIP od wielu lat uczestniczy w konferencjach naukowych dotyczących metod badań nieniszczących.

Firma STEFSHIP posiada certyfikowany System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 w zakresie badań nieniszczących konstrukcji stalowych i obiektów oceanotechnicznych, w tym pomiarów grubości.



Wersja polska
STEFSHIP - stefship@stefship.com
Tel.: +48 58 663 75 20; +48 502 338 369; +48 668 422 033
Fax: +48 58 663 54 06

Wersja angielska