Spreading knowledgeBliska współpraca z największymi specjalistami w dziedzinie Badań Nieniszczących w Polsce, uczestnictwo w konferencjach nukowych oraz wieloletnie doświadczenie w nauczaniu,w oparciu o własny, wewnętrzny system szkoleniowy, skłoniło STEFSHIP do rozpoczęcia serii wykładów dla Inspektorów Towarzystw Klasyfikacyjnych. Naszym głównym celem było przekazanie podstawowych informacji, dotyczących nowych metod i technik wykorzystywanych w Badaniach Nieniszczących, jak również pokazanie w jaki sposób sprawdzić wiedzę i uczciwość firm zajmujących się takimi badaniami.

Do dnia dzisiejszego przeprowadziliśmy następujące wykłady:

  • Badania ultradźwiękowe Phased Array, wykład, 28-03-2012 (UT-PA)
    (przy współpracy z KOLI)  • Badanie magnetyczne lin stalowych, wykład, 9-05-2012 (MTR)
    (przy współpracy z Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków)


Wersja polska
STEFSHIP - stefship@stefship.com
Tel.: +48 58 663 75 20; +48 502 338 369; +48 668 422 033
Fax: +48 58 663 54 06

Wersja angielska